Projekta ''Sāc ar sevi!'' noslēguma pasākums

26.11.2019

img_6589.jpg26. novembra vakarā Kandavas multifunkionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Nagla" zālē pulcējās kupls skaits Kandavas novada iedzīvotāju, kuriem rūp vides problēmas un vieno vēlme dzīvot tīrā vidē. Pieci Kandavas novada jaunieši, Biedrības "Kandavas novada Jauniešiem" Solidaritātes projekta “Sāc ar sevi!” organizatori – Madara Ērvalde, Laura Kristīne Melne, Evita Celma, Gita Agapova un Nauris Truhņēvičs sirsnīgi uzņēma aptuveni 40 viesus – projekta pētījuma dalībniekus (Kandavas novada bērnus un jauniešus), pašvaldību iestāžu darbiniekus (skolotājus) un citus interesentus.

Viesiem bija iespēja iepazīties vienam ar otru, saprotot, ka viņiem visiem ir kas kopīgs – interese par dabai draudzīgu dzīvesveidu. Lielākā daļa viesu bija projekta pētījuma abu kārtu dalībnieku. Tie bija bērni un jaunieši no Kandavas, Zantes pamatskolas, Zemītes pamatskolas, Cēres pamatskolas un Vānes pamatskolas. Starp jauniešiem bija arī Cēres un Zemītes pamatskolas skolotājas, kas integrēja pētījumu mācību darbā, mudinot jauniešus līdzdarboties. Ar savu klātbūtni priecēja arī Kandavas multifukncionālā jaunatnes iniciatīvu centra vadītāja Ieva Ozoliņa.

 Pasākums tika rīkots, lai kopīgi ar projekta pētījuma dalībniekiem atskatītos uz līdz šim paveiktajām un turpmākajām aktivitātēm, pētījuma rezultātiem, galvenajiem secinājumiem un dalītos ne tikai pieredzē, bet arī izjūtās. Projekta organizatori – jaunieši bija sagatavojuši vizuālu prezentāciju un nelielu testiņu par vides saudzēšanu, bija interesanti un azartiski! Noslēguma pasākums bija neformāls, līdz ar to prezentācijas laikā jaunieši varēja baudīt našķus un gardumus. Projekta organizatori vēlējās jauniešiem aprādīt, ka svētkus var svinēt arī videi draudzīgāk – izvairoties no liekiem atkritumiem un saudzējot apkārtējo vidi. Tā pat projekta organizatori vairākkārt pateicās dalībniekiem par iesaistīšanos un līdzdarbošanos, sniedzot starta komplektu bezatkritumu dzīvesveida uzsākšanai. Tāpat arī starta komplektus saņēma skolotāji un iesaistītās skolas par ieguldīto laiku un darbu projekta popularizēšanā. Projekta dalībnieki dāvaniņas saņēma bambusa zobu birstes, zobu tīrīšanas tabletes, cietos šampūnus un kondicionierus, metāla salmiņus, dezodorantus un ķermeņa krēmus, un citas vērtīgas dāvanas no zero waste un eko veikaliņiem, tādejādi rosinot bērnus un jauniešus apzināt pieejamās videi draudzīgākas alternatīvas.

Tika padomāts arī par to, lai pasākums norisinātos pēc iespējas draudzīgāk dabai, tāpēc netika izmantoti vienreizējie vai plastmasas trauki, bet gan pašu keramikas un stikla trauki. Arī galda klājumam netika izmantoti lieki priekšmeti – galdu rotāja keramikas pudeles, kurās ielikti priežu un kadiķu zari ar vaska rotājumiem, radot svinīgu noskaņu.

Un nu projekta aktivitātes ir iegājušas noslēguma posmā – izvērtēšana un noslēguma atskaites sagatavošana. Nedaudz skumīgi, ka tik superīgs videi draudzīgs projekts beigsies, taču prieks par tā sasniegtajiem rezultātiem!

facebokinstagramtwitter
<>


Jaunākās galerijas