Piedalies - "Reģionālais apmācības kurss par romu jauniešu līdzdalību un antičigānisma izkaušanu"!10.10.2017

Eiropas Padomes Jauniešu departaments aicina Latvijas romus un speciālistus, kas darbojas romu jauniešu integrācijas jomā piedalīties apmācībās "Reģionālais apmācības kurss par romu jauniešu līdzdalību un antičigānisma izkaušanu", kas notiks Viļņā (Lietuvā) 2017.gada no 6.novembra līdz 9. novembrim.

Apmācības kurss ir domāts romiem no Baltijas valstīm (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas), kā arī tiem aktīviem ne-romiem, kas darbojas romu jauniešu integrācijas jomā.

Plašāka informācija raksta turpinājumā...

Kursa mērķis ir attīstīt dalībnieku kompetences, lai viņi varētu darboties pret antičigānismu un atbalstītu romu jauniešu līdzdalību dažādās dzīves sfērās kā nacionālajā, tā arī lokālajā līmenī, kā arī veicinātu romu jauniešu aktīvu pilsonību, izlabojot romu sociālos un ekonomiskus apstākļus, izmantojot vispārīgus un mērķtiecīgus, konkrēti uz romiem vērstus pasākumus romu integrācijas politikas kontekstā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta izglītības un nodarbinātības jomai.

Un galvenais tā ir brīnišķīga iespēja satikties ar aktivajiem romu jauniešiem no citām Baltijas valstīm.

Kursa rezultātā ir plānots apmācīt 25 dalībniekus no Baltijas valstīm. Kurss palīdzēs romu jauniešiem savstarpēji apmainīties ar idejām, nodibināt sadarbības kontaktus, mācīties no starpkultūru komunikācijas, kā arī palīdzēs labāk izprast antičigānisma jēdziena būtību un apspriest iespējamus tā apkarošanas modeļus. Dalībnieki varēs iemācīties veidot pamatotu priekšlikumu romu jauniešu līdzdalībai sociālo iekļaušanas politikā un atbalsta programmās.

Kursa beigās katrs dalībnieks saņems Eiropas Padomes sertifikātu par dalību apmācības kursā.

Kas var pieteikties: jaunieši, pedagogi, jauniešu līderi, kā arī citi, kas

  • Iesaistīti vai ieinteresēti atbalstīt romu jauniešus;
  • Sadarbojas ar romiem Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā;
  • Plāno organizēt pasākumus, lai apkarotu antičigānisma izpausmes sabiedrībā, kā arī atbalstīt romu jauniešu līdzdalību nacionālajā vai vietējā līmenī;
  • Ir motivēti mācīties, attīstīt tīklus un mainīties ar informāciju ar citiem kursa dalībniekiem;
  • Kaut nedaudz runā krievu valodā (romu un angļu valodu arī varēs izmantot darbnīcās, lai atvieglotu komunikāciju).

Apmācības notiks krievu valodā, jo apzinot situāciju, lielākā daļa no potenciālajiem dalībniekiem saprot un runā tieši krievu valodā, nevis angļu valodā.

Praktiskā informācija dalībniekiem:

Dalībniekiem tiks segtas pārbraucienu, viesnīcas un ēdināšanas izmaksas. Dienas nauda nav paredzēta.

Tiem, kuriem ir interese piedalīties šajās apmācībā lūdzam līdz š.g. 15.oktobrim reģistrēties un aizpildīt savu pieteikumu Eiropas Padomes interneta vietnēhttp://youthapplications.coe.int/Application-forms.

Pielikumā ir Eiropas Padomes oficiālais uzaicinājums potenciālajiem dalībniekiem piedalīties minētājā pasākumā.

Ar cieņu

Deniss Kretalovs

Sabiedrības integrācijas departaments

Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļa

Vecākais referents

E-pasts: Deniss.Kretalovs@km.gov.lv

Tālr. (+371) 67330312

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Kr. Valdemāra 11a, Rīga, LV-1364, Latvija

Mājaslapa: www.km.gov.lv

E-pasts: pasts@km.gov.lv

<>


Jaunākās galerijas