Pieredzes brauciens uz Rietavu par mobilu jaunatnes darbu02.10.2018

Brocēnu novada pašvaldības kolēģi aicināja mūsu jauniešu centra vadītāju doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Rietavu Lietuvā par mobilu jaunatnes darbu. Lietuvā jauniešu centri ir izveidoti par pašvaldības finansējumu, taču tā kā ne katrā reģionā tāds jauniešu centrs ir, tad pilnīgi katrā Lietuvas reģionā darbojas viens jaunatnes lietu speciālists. Jauniešu centri darbojas līdzi kā pie mums Latvijā - nodrošina dažādas saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, organizē dažādus pasākumus, piedalās dažādos projektos vai īsteno projektus pašus.

Vairāk par atziņām no pieredzes brauciena lasi raksta turpinājumā...

Arī mobils jaunatnes darbs Lietuvā tiek bāzēts uz projektu valstiskā līmenī. Sociālo lietu departamenta (līdzīgi kā mums jaunatnes darbu koordinē Izglītības un zinātnes ministrija) jaunatnes nodaļa (līdzīgi kā mūsu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra) ir uzsākusi organizēt vienreiz gadā mobila darba projekta konkursus, aicinot pieteikties Lietuvas jauniešu organizācijām strādāt ar jauniešiem ne tikai pilsētu centros, bet arī lauku reģionos. Katru reizi projekta konkursā tiek apstiprinātas ~10 projektu idejas un projektu īstenotāji, kuri organizē mobilu jaunatnes darbu - pasākumus un aktivitātes jauniešiem lauku reģionos. Kamēr projekts darbojas, tikmēr mobils jaunatnes darbs notiek. Kad projekts beidzas, darbs apstājas.

Latvijā joprojām nav izveidota mobila jaunatnes darba sistēma, daudzi novadi ir uzsākuši īstenot ieceri par mobilu jaunatnes darbu savā pašvaldībā. Arī mūsu jauniešu centrs ir uzsācis mobilu jaunatnes darbu Kandavas novada pagastos, lai nodrošinātu atbalstu jauniešiem ne tikai Kandavas pilsētā, bet vēl 5 Kandavas novada pagastos - Cērē, Zemītē, Zantē, Vānē un Matkulē. Līdz šim tie ir bijuši jauniešu centra izbraukuma pasākumi, taču jau ar augustu tiek īstenots jauniešu projekts ar mērķi veicināt pašu pagastu jauniešu aktivitāti un radīt iespējas pagastu jauniešiem īstenot savas iniciatīvas ar pasākumu un dažādu neformālu aktivitāšu palīdzību! Esam priecīgi, ka jaunatnes darbs attīstās, iesaistot pēc iespējas vairāk jauniešus un speciālistus! :)

<>


Jaunākās galerijas