Projekts "Saproti savu valsti" simulācijas spēle no 14.03.-16.03.2016.14.03.2016

Projekts "Saproti savu valsti" simulācijas spēle no 14.03.-16.03.2016.

Aktivitātes mērķis: veicināt mērķgrupas izpratni par demokrātiskas valsts procesiem līdzdalības un likumu, lēmumu pieņemšanas jomās, vienlaicīgi mērķgrupas dalībnieku vidū attīstot starpkultūru dialogu un mazinot diskrimināciju, stereotipus virzoties uz vienotu, iekļaujoši un integrētu sabiedrību.

Aktivitātē tiek iesaistīti 32 aktīvākie un ieinteresētākie dalībnieki no akt.nr.1, dodot iespēju ar neformālās izglītības metožu palīdzību iejusties valsts likumdošanas un lēmumu pieņemšanas procesos.

Aktivitāte notiks 2 dienu garumā kā neformālās apmācības. Apmācību sākumā dalībnieki koncentrētā veidā tiks iepazīstināti ar būtiskākajiem valsts lēmumu un likumdošana pieņemšanas procesa etapiem, īpaši uzsverot labas pārvaldības principu ievērošanas lomu plašākai sabiedrībai akceptējamu un labvēlīgu lēmumu pieņemšanai. Dalībnieku uzmanība tiks pievērsta arī dzimumu līdztiesības jautājumiem – dalībnieki tiks iepazīstināti, kāds ir dzimumu sadalījums politiskajos amatos, valsts, pašvaldību pārvaldē Latvijā un kāda ir šī statistika citviet Eiropā, Pasaulē, mudinot nediskriminēt sievietes.

Aktivitātes dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar videi draudzīgu principu ievērošanas nepieciešamību biroja darbā un birokrātiskajos procesos kopumā, sniedzot informāciju, cik daudz papīra/koku tiek izmantoti nelietderīgi un kādu kaitējumu videi globālā mērogā nodara videi draudzīgu principu neievērošana, vienlaicīgi sniedzot priekšlikumus, kā šos principus ievērot savā ikdienā, skolā, darbā.

Apmācību dienas vakara daļā neformālā veidā tiks īstenoti starpkultūru priekšnesumi. Tā kā apmācībās būs ieradušies dalībnieki no 4 pilsētām, tad katras pilsētas pārstāvji jau ir savstarpēji pazīstami, tiekoties akt..2. ietvaros. Katrai grupai būs jāsagatavo savai nacionālajai kultūrai raksturīgs priekšnesums, kuru demonstrēt pārējiem dalībniekiem.

Apmācību otro daļu veidos simulācijas spēle, kas ir oriģinālideja un projekta inovatīvā pieeja.

Simulācijas spēles tiks organizētas, lai īpaši saistošā veidā dalībniekiem būtu iespēja apgūt projekta tēmas kompleksi. Spēles laikā tiek sadalītas lomas dalībnieku grupiņām – katrai iejūtoties kādā no tēmā iesaistītas organizācijas lomā, piemēram, ministrija, pašvaldība, Saeima, slimnīca, policija, skola, NVO, banka, utt. Atbilstoši vadītāju instrukcijām katrā spēles ciklā tiek paziņoti simulētās sabiedrības kopējie notikumi, kā arī katras organizācijas individuālie notikumi. Organizācijas, balstoties uz šiem notikumiem, meklē risinājumus un gatavo priekšlikumus, ko iesniegt sabiedrības pārvaldes institūcijai (piemēram, Saeimai vai pašvaldības domei). Katra organizācija savus priekšlikumus publiski argumentē un aizstāv, bet pārvaldes institūcija lemj par atbalstu.

Šāda pieeja ļauj dalībniekiem izjust dažādu organizāciju interešu mijiedarbību, kā arī izprast pārstāvētās organizācijas darbību un arī sabiedrības pārvaldi kopumā. Tāpat tiek trenētas argumentēšanas un prezentēšanas prasmes.

Spēlē norisinās 9 līdz 12 ciklu garumā. Katra cikla garums var atšķirties, tomēr spēles kopgarums var sasniegt pat 12 stundas.

<>


Jaunākās galerijas