Reģionālie romu eksperti viesojas Rēzeknes un Viļakas novados29.01.2019

No 23.-25.janvārim Kultūras ministrijas īstenotā projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros notika Kultūras ministrijas organizētā reģionālo ekspertu romu integrācijas jomā labās prakses vizīte Rēzeknes un Viļakas novados, kurā piedalījās arī Kandavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Gudriķe un jauniešu centra “Nagla” vadītāja Ieva Ozoliņa.

Kultūras ministrijas un pašvaldību darbinieki, romu tautības pārstāvji uzklausīja informāciju par to, kāda situācija ar romu tautības iedzīvotājiem ir Rēzeknes novadā. Viesojās Maltas vidusskolā, kas ir veiksmīgs romu bērnu integrācijas piemērs, jo šeit mācās 11 romu skolēni. Maltas vidusskolas direktore Vinera Dimpere sniedza informāciju par skolu un īstenotajiem romu izglītības veicināšanas pasākumiem, integrācijas pieredzi vietējā līmenī. Reģionālie eksperti tikās ar romu bērniem un viņu vecākiem. Visus priecēja bērnu sagatavotais koncerts, kurā piedalījās arī romu skolēni.

Rēzeknes novada pašvaldībā notika reģionālo ekspertu tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem. Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra pastāstīja par izglītības sistēmu novadā, informējot, ka novada skolās mācās daudzi mazākumtautību skolēni, tai skaitā romi.  Griškānu pagastā darbojas čigānu mūzikas ansamblis “Čarger”. 

Viesojoties Viļakas novadā reģionālie eksperti tikās ar Viļakas novada domes pārstāvjiem, uzzināja par romu integrācijas pieredzi vietējā līmenī un novadā, kā arī par romu iesaistīšanos mūžizglītības praksē, apmeklēja Viļakas pamatskolu un Valsts ģimnāziju, mūzikas, mākslas un sporta skolu, kā arī paviesojās pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš” un apmeklēja romu ģimenes viņu dzīves vietās.

Pavisam 2014.gadā izveidotā Kultūras ministrijas Reģionālo ekspertu tīklā romu integrācijas jautājumos līdzdarbojas 19 Latvijas pašvaldības, starp tām arī Kandavas novads. Pateicoties projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ir iespēja organizēt pašvaldību ekspertu labās prakses vizītes Latvijas mērogā un rīkot tikšanās par romu integrācijas pasākumiem un sadarbības attīstību. Projekta uzdevums ir veicināt sadarbību un dialogu starp romu pilsonisko sabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu plašāku iesaistīto personu efektīvu līdzdalību un romu integrācijas politikas pasākumu kopuma labāku koordināciju un ieviešanu valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

foto Diāna Selecka Foto Diāna Selecka Foto Diāna Selecka Foto Diāna Selecka
<>


Jaunākās galerijas