Romu tautības jaunieti - izmanto iespēju: bezmaksas angļu valodas kursi!13.11.2018

Lai veicinātu Latvijas romu līdzdalības iespējas Eiropas Savienības līmenī, Kultūras ministrijas īstenotā projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana”  ietvaros divu romu aktīvistiem vai romu biedrību/ nodibinājumu pārstāvjiem ir piedāvāta iespēja bez maksas apmeklēt angļu valodas mācību kursu laika posmā no 2019.gada 2. janvāra līdz 2019.gada 1.jūnijam.

 Konkursa ietvaros pieteikumu var iesniegt pretendents, kurš ir piederīgs romu (čigānu) tautībai un kuram ir pieredze pilsoniskās sabiedrības attīstības darbā vai romu integrācijas jomā.

Vairāk par pieteikšanos lasi raksta turpinājumā!

 Pretendentam būs jāiesniedz šādi dokumenti: (šobrīd dokumenti saskaņošanas procesā ar vadību)

1)        aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa, kurā pretendentam jāpamato nepieciešamība apgūt angļu valodas zināšanas, kā arī ir jāapraksta pretendenta iepriekšējā pieredze un iesaiste pilsoniskās sabiedrības attīstības darbā vai romu integrācijas jomā (piemēram, dalība biedrību un nodibinājumu darbībā, brīvprātīgā darba pasākumos vai kādā citā darbībā, kas saistīta ar romu kultūras saglabāšanu vai romu integrācijas veicināšanu). Pieteikuma veidlapā arī ir jāiekļauj informācija par mācību iestādi, kurā pretendents plānot apgūt angļu valodas mācību kursu.

2)        aizpildīts un parakstīts pretendenta apliecinājums, kurā ir jāapliecina sava piederība romu tautībai;

3)        parakstīts dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae), ko vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai.

 Vienam pretendentam pieejamais finansējums angļu valodas mācību kursa apgūšanai ir ne vairāk kā 400,00 euro. Konkursa ietvaros attiecināmās izmaksas ir pretendenta izvēlētā angļu valodas mācību kursa pakalpojuma izmaksas.Pretendenti pēc mācību kursa pabeigšanas Kultūras ministrijā iesniedz sertifikāta par angļu valodas mācību kursa noteikta līmeņa pabeigšanu kopiju.

 Romu pretendentu izvērtēšanu atbilstoši atklāta konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem nodrošinās Kultūras ministrijā speciāli izveidota izvērtēšanas komisija.

  

Ja ir nepieciešama papildus informācija vai konsultācija, lūdzam sazināties ar Kultūras ministrijas Sabiedrības intergrācijas departamenta projekta „Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās” koordinatoru Kasparu Arhipovu uz e-pastu (Kaspars.Arhipovs@km.gov.lv; 67330342).

<>


Jaunākās galerijas