Noslēdzies Solidaritātes korpusa projekts "Sāc ar sevi!"

07.01.2020

img_6634.jpgPieci Kandavas novada jaunieši, Madara Ērvalde, Laura Kristīne Melne, Evita Celma, Gita Agapova un Nauris Truhņēvičs, sākot ar 1. augustu realizēja Biedrības "Kandavas novada Jauniešiem" Solidaritātes projektu “Sāc ar sevi!”.

 Projekts pēc piecu mēnešu īstenošanas ir noslēdzies. Projekta organizatori šos mēnešus radoši darbojās visā Kandavas novadā - Kandavas Reģionālajā vidusskolā, Cēres, Zemītes, Vānes un Zantes pamatskolās, palīdzot jauniešiem izprast bezatkritumu dzīvesveida principus un mudinot tos izmantot ikdienā, domājot par zaļāku nākotni.

    Projekta mērķis bija veicināt jauniešu līdzdalību un pilsonisko atbildību, attīstot dabai draudzīga dzīvesveida kustību Kandavas novadā, izmantojot bezatkritumu pieeju jeb zero waste kā instrumentu. Īstenojot projektu, tika risināta līdzdalības un pilsoniskās atbildības problēma, mazinot Kandavas novada iedzīvotāju pasivitāti, kliedējot stereotipus, ka vides aizsardzība ir neiespējama, sarežģīta. Projekta mērķa sasniegšanai tika īstenotas četras aktivitātes: divi pētījumi, izbraukuma pasākumi ar meistarklasēm un noslēguma pasākums.

   Pētījuma pirmajā kārtā piedalījās 60 dalībnieki, kuri septiņas pilnas dienas uzskaitīja savu atkritumu patēriņu.  Balstoties uz saņemtajiem pieteikumiem, organizatori plānoja izbraukuma sērijas pie dalībniekiem. Izbraukuma sērijas notika Kandavas Reģionālajā vidusskolā, Zemītes pamatskolā, Cēres pamatskolā, Vānes pamatskolā un Zantes pamatskolā. Dalībnieki, kuri nemācās minētajās skolās, tika uzaicināti uz tikšanos MJIC "Nagla" telpās.  Izbraukumos, organizatori iepazīstināja ar sevi klātienē, izklāstīja informāciju par projektu, tā nozīmīgumu mērķi, kā arī izglītoja jauniešus par bezatkritumu dzīvesveidu, pieeju, tā aktualitāti mūsdienās un dalījās zināšanās par bezatkritumu jeb zero waste principu pielietošanu ikdienā. Vēl jauniešiem izbraukuma pasākumos tika piedāvāta meistarklase ar bišu vaska drāniņu (produktu uzglabāšanai) un zobu pastas izgatavošanu.

   Pēc izbraukuma sēriju noslēguma tika izsludināta pētījuma otrā kārta, kuras princips bija tāds pats kā pirmajai kārtai – septiņas pilnas dienas jāuzskaita savs atkritumu patēriņš, taču otrajā kārtā tas bija jāsamazina vismaz par vienu atkritumu vienību un jāpieraksta trīs secinājumi, kas šķiet nozīmīgi, rezultāti jāiesūta projekta organizatoriem. Otrās kārtas pētījumā piedalījās 41 dalībnieks. 

    Apkopojot rezultātus, secināja, ka Kandavas novadā tika samazināts atkritumu patēriņš. Ja vidējais atkritumu skaits Kandavas novadā bija vidēji 22,3 vienības nedēļā uz vienu cilvēku, tad otrajā kārtā skaits bija samazinājies uz 18,2 vienībām. Ar šiem rezultātiem visi novada dalībnieki tika iepazīstināti projekta noslēguma pasākumā, kas norisinājās 26. novembra vakarā, Kandavas MJIC "Nagla" zālē. Pasākums pulcēja ap 40 dalībnieku, skolotāju un citu interesentu par projektu. Noslēguma pasākumā projekta dalībnieki saņēma arī stilīgas un vērtīgas veicināšanas balvas (cietos šampūnus un kondicionierus, eko krēmus un dezodorantus, metāla salmiņus, bambusa zobu birstes u.c.), lai arī turpmāk varētu īstenot zero waste dzīvesveidu.

Projekts "Sāc ar sevi!" tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Ieva Ozoliņa

Jauniešu centra Nagla vadītāja

facebokinstagramtwitter
<>


Jaunākās galerijas