Aktualitātes biedrībā "Kandavas novada Jauniešiem"29.03.2019

12. martā norisinājās biedrības informatīvā sapulce. Sapulcē piedalījās 18 topošie un esošie biedri. Sapulces laikā biedri un aktīvisti tika informēti par biedrības dibināšanas vēsturi, statūtiem, biedru skaitu un biedru reģistru, veiktajām biedrības aktivitātēm un esošie biedri dalījās savā pieredzē līdzdalībā biedrībā. Tā pat tika sniegta informācija par biedru uzņemšanu un izslēgšanu. Sapulces laikā biedri un aktīvisti diskutēja arī par biedrības turpmākajām aktivitātēm un nākotnes plāniem, kā arī vienojās par nākamās sapulces sasaukšanas datumu, laiku un vietu.

Nākamā sapulce norisinājās 29. martā, piedalījās 16 no 28 biedriem.  Biedriem vismaz 2 nedēļas iepriekš tika nosūtīts rakstisks paziņojums par sapulces norisi. Tika aktualizēts biedru saraksts ar uzņemtajiem un izslēgtajiem biedriem, kā arī norisinājās biedrības valdes pārvēlēšana. Kā biedrības valdes priekšsēdētāju biedri ievēlēja jaunieti Lauru Kristīni Melni, bet kā vietniekus jeb valdes locekļus ievēlēja jaunieti Danielu Dresleri un jauniešu mentori Lindu Tarasovu. Veiksmi darbā jaunajam biedru un valdes sastāvam! 

<>


Jaunākās galerijas