Biedrības " Kandavas novada Jauniešiem" kontaktinformācija.

Biedrības " Kandavas novada Jauniešiem" valdes priekšsēdētāja Jana Kašlaja

e-pasts janakaslaja@inbox.lv , mob. 20210717

printēt

Biedrības" Kandavas novada Jauniešiem" mērķi.Biedrības mērķi:

 1. Darbs ar jauniešiem, cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām un viņu ģimenēm, riska ģimenēm, pensionāriem, bērniem, mazākumtautības integrēšana sabiedrībā.
 2. Veicināt izglītību un apmācību- semināri, lekcijas, praktiskas nodarbības, Kandavas novadā;
 3. Attīstīt Kandavas novada teritoriju, īstenojot preventīvos pasākumus, lai novērstu vietējo iedzīvotāju, īpaši jauniešu, ekonomisko migrāciju;
 4. Organizēt sporta un atpūtas nometnes, attīstīt interešu izglītību, popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu.
 5. Organizēt labdarības pasākumus, piesaistīt un uzkrāt naudas līdzekļus ar ziedojumu palīdzību;
 6. Integrēt jauniešus no sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju grupu (cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociālās izslēgtības riska grupu) interešu aizstāvības projektos nolūkā novērst diskrimināciju un sekmēt cieņpilnas sociālās vides veidošanos vietējā sabiedrībā;
 7. Sekmēt pilsonisko aktivitāti jauniešos un izpratni par pašvaldības politiku, īpaši sociālo un izglītības politiku, stratēģiju izstrādi un īstenošanu.
 8. Iedzīvināt kristīgās vērtības sabiedrībā;
 9. Vides aizsardzības projektu īstenošana sadarbībā ar vietējo pašvaldību nevalstiskām organizācijām un vietējiem uzņēmumiem.
 10. Atbalstīt vietējo jaunatnes aktivitāšu centru organizēšanas projektu iniciatīvas, piemēram, Debašu vai Atbalsta centru izveides iniciatīvas;
 11. Rosināt jauniešu brīvprātīgo darbu vietējā sabiedrībā.

printēt
<>


Jaunākās galerijas