Jūnija aktivitātes

30.06.2021

3e270f63_8b95_4cb3_b9bb_39d59a642e83.jpgVasara parasti asociējas ar brīvību, daudz brīvo laiku un aizraujošiem piedzīvojumiem. Arī mēs gribētu tam ticēt, taču ne vienmēr tas tā arī ir. Mūsu jaunieši arī vasarā ir gana aizņemti mācoties, strādājot, vai veicot citus svarīgus darbiņus. Bieži nevaram saskaņot laikus, lai visiem būtu iespēja iesaistīties, kas dažkārt mūs noved pie izsīkuma. Taču ar to jārēķinās. Un neskatoties uz dažādiem šķēršļiem, jāatzīst, ka jūnijs tomēr izdevies aizraujošs un piedzīvojumiem bagāts!

Jau mēneša sākumā devāmies pārgājienā uz Čuzu purvu, ceļā izzinot arī augus un sūnas un galamērķī spēlējot galda spēles. Jau nākamajā dienā ar kuplāku jauniešu pulku devāmies velobraucienā uz Rūmeni, lai zvilnētu saulītē pie dīķa, un, protams, uzspēlētu kādu galda spēli. Pieņēmām arī Ventspils jauniešu mājas aicinājumu piedalīties Pasaules Vides dienas aktivitātē, veidojot zemes mākslu – veidojumus no dabas materiāliem, izklājot tos uz zemes. Vadoties pēc bezatkritumu jeb zero waste principiem, savu instalāciju izveidojām no nevajadzīgiem materiāliem – nopļautām pieneņu pūkām, nokritušiem čiekuriem un zariem, kā arī novītušiem ceriņiem.

Jūnijā, protams, atsākām aktīvu klātienes mobilo darbu ar pagasta jauniešiem. Pagastos, tāpat kā pilsētā, aktivitātes galvenokārt notiek pēc jauniešu pašu iniciatīvas. Centra mērķis ir aktivizēt jauniešus, sniedzot viņiem iespēju pašiem aktīvi darboties, ne tikai plānojot aktivitātes un pasākumus, bet arī pašiem vadot un organizējot tos, tādējādi pilnveidojot jauniešu prasmes un spējas dažādās jomās. Ja jaunieši neizrāda nekādu ieinteresētību un iniciatīvu, attiecīgi nekas arī nenotiek. Centrs piedāvā dažādas iespējas un palīdzību – nodosim ne tikai zināšanas, pieredzi un resursus, bet arī praktiski palīdzēs, nodrošinot jauniešus ar nepieciešamajām lietām, materiāliem un inventāru.

Mēneša ietvaros bijām arī pļavā. Ne tikai vasaras saulgriežu ietvaros, lai darinātu skaistus vainagus un pušķus, bet arī izzinošiem nolūkiem. Paguvām īstenot herbārija aktivitātes – iniciatīvu, kuras ietvaros tiek ievākti Abavas senlejā augošie augi, lai tos saglabātu kā vērtīgu, izzinošu un estētisku materiālu. Aktivitāšu ietvaros tikāmies arī ar dabas eksperti Agnesi Priedi, lai uzzinātu, kā pareizi ievākt augus, herbarizēt tos un sagatavotu kvalitatīvu materiālu no tā. Šī aktivitāte paredzēta visas vasaras garumā. Aicinām visus interesentus iesaistīties gan šajā, gan citās centra aktivitātes bez šaustīšanās! J

 

facebokinstagramtwitter
<>


Jaunākās galerijas