Maijs jauniešu centrā - emocijām bagāts mēnesis03.06.2019

Jāatzīst, ka maijs bija ļoti saspringts mēnesis gan fiziski, gan emocionāli. Darbiniekiem un brīvprātīgajiem jauniešiem bija jāveic ļoti daudz darbu vienlaicīgi, īstenojot vairākus projektus - sadarbojoties ar biedrību "Kandavas novada Jauniešiem" "Atbalsts. Izaicinājums. Kapacitāte – Jauniešu līdzdalība!", sadarbojoties ar Kandavas novada domi "Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši –  labā roka mobilā jaunatnes darbā" , kā arī vadot Eirodesk pasākumus. Saspringumu radīja arī dažas jauniešu nepārdomātas rīcības. Taču kopumā mēnesis ir bijis raibs un kopā esam radījuši dažādas jautras un feinas aktivitātes bērniem un jauniešiem. Kādas tieši? Lasi raksta turpinājumā!

 • Mums ir bijušas dažādas ikdienas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes un nodarbības, jaunieši saturīgi pavadīja laiku iekštelpās kopā ar jauneklīgo dežuranti Baibu gan spēlējot aktuālās Brain Games spēles gan spēlējot badmintonu, gan arī piedaloties zīmēšanas konkursos.
 • Joprojām pirmdienās Award jaunietis Krišs vada kokapstrādes nodarbības. Šomēnes jaunieši darināja atpūtas krēslus no paletēm, iepriekš tās nopulējot ar smilšpapīru un pēc tam nokrāsojot. Lai sēdēšana nav cieta, tika šūti arī milzīgi sēžamspilveni. Jaunieši ir kārtīgi pastrādājuši, lai radītu patīkamu atpūtas vietu ārā vasarā.
 •  Savukārt ceturtdienas ir Award jauniešu Zitas, Vitas un Aminas radošo nodarbību vadībā - Eiropas dienā tika zīmēti dažādi eiropieši, tika zīmēti pavasara ziedi ar krītiņiem, zīmēti hennas zīmējumi, kā arī darināti kreppapīra ziedi.
 • Noteikti jāpiebilst, ka maija aktivitātes tika plānotas, iesaistot jauniešus. Jaunieši paši izteica dažādas vēlmes, uzņemoties iniciatīvu un meklējot iespējas. Esam organizējuši interesantas ēdienu gatavošanas nodarbības, mums ir bijušas sportiskas un radošas nodarbības. Mūsu aktivitātes ir daudzpusīgas un ikviens var atrast, kur piedalīties un kā pilnveidot sevi.
 • Pateicoties jauniešu neatlaidībai un līdzcilvēku atbalstam, jauniešiem bija iespēja iejusties ārsta amatā, piedaloties improvizācijas uzvedumā. Šī bija pozitīvām emocijām bagāta aktivitāte, jo jaunieši varēja iepazīties un izmantot dažādus medicīniskos instrumentus un priekšmetus, improvizēt un darīt tieši to, ko viņi tik ļoti vēlējās.  Tas bija ļoti jautri un smējāmies vēderus turēdami!
 • Tāpat arī jauniešiem prieku sagādāja nelielais talantu šovs, kur ne tikai dziedāja, bet arī dejoja un rādīja trikus ar kendamām. Izrādās, esam diezgan daudzpusīgi jaunieši, forši!
 • Paliekot siltākam laikam, sliktie laikapstākļi (lietus) vairs netika uzskatīti par šķērsli, tāpēc tika spēlēta ieplānotā tautas bumba. Tas tik bija jautri! Lietus līst, peļķes, bet mēs jautri un izveicīgi spēlējam bumbu! Pēc bumbas spēles jaunieši tikai aicināti iekštelpās, lai sasildītos ar plediem, siltu tēju un našķiem. Priecājamies, ka neviens pēc šīs dienas un aktivitātes nesaaukstējās!
 • Tika darinātas arī dažādas krāsainas rotas visas dienas garumā. Jaunieši neatlaidīgi darināja rotas sev un saviem tuvajiem, kā arī jauniešu centra darbiniekiem! Sagatavojām skaistas dāvaniņas un mīļus pārsteigumus, ar ko iepriecināt tuviniekus!
 • Mēneša nogalē jaunieši darināja daiļus ziedus no kreppapīra atgriezumiem, tādējādi maksimāli cenšoties izmantot materiālu. Nav noslēpums, ka ikdienā jauniešu centrā cenšamies taupīt resursus un būt dabai draudzīgāki, tādēļ radošā pieeja mums ļoti palīdz! Arī šie darbiņi būs aplūkojami radošajā izstādē.
 • Liels notikums maijā bija arī skeitparka atklāšanas pasākums, kura ietvaros tika nodrošinātas dažādas aktivitātes – t-kreklu darbnīca, radošās aktivitātes, sporta aktivitātes, skeitošana, protams, henna, pašdarināts fotostūris, netradicionālas orientēšanās, kā arī muzikāli priekšnesumi. Tas viss vienā pasākumā! Šis pasākums bija pašu jauniešu iniciatīva un tas norisinājās pateicoties biedrības “Kandavas novada Jauniešiem” projektam "Atbalsts. Izaicinājums. Kapacitāte – Jauniešu līdzdalība!" Vēl šī projekta ietvaros kopā ar pagastu jauniešiem esam īstenojuši 5 iniciatīvu dienas Kandavas novadā! Un vēl šī projekta ietvaros mēs uzņēmām ciemiņus - pie mums ciemojās Tukuma ielu vingrotāji visas dienas garumā, daloties pieredzē par pasākumu organizēšanu, darbu ar jauniešiem un ielu vingrošanas kultūru, īstenojot aktivitāti “Āra aktivitātes = veselīgs dzīvesveids!”
 • Nevar aizmirst, ka kopā ar pagastu vēstnešiem devāmies uz Kandavas novada domi, lai pastāstītu domes deputātiem par mobilu jaunatnes darbu Kandavas novada pagastos un projektu "Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši –  labā roka mobilā jaunatnes darbā". Maijā norisinājās arī šī projekta noslēguma pasākums vēstnešiem, lai izvērtētu mobila darba gaitas un lai saprastu, vai nepieciešams turpināt darbu ar pagastu jauniešiem arī turpmāk. Izvērtējums rāda, ka turpināsim iesākto un sniegsim atbalstu pagastu jauniešiem jaunatnes jomā! Urrrāāā!
 • Un vēl mēneša sākumā turpinājām īstenot Eurodesk aktivitātes Kandavas novada pagastos, sniedzot iespēju jauniešiem saņemt informāciju par jauniešu mobilitātes iespējām, piedaloties dažādās programmās un projektos.
 • Šomēnes jaunieši bijuši īpaši aktīvi, piedaloties ikdienas aktivitātes. Aktīvākās jaunietes joprojām nemainīgas- Viktorija un Darija. Vai ir kāds, kas spēj konkurēt? 

Noslēgumā vēlamies piebilst, ka jau atkal atkārtojās situācijas, kad jauniešu centra inventārs tiek iznests ārpus telpām, iepriekš nepabrīdinot centra vadītāju. Par laimi, situācijas ļoti ātri atrisinājās, jo jaunieši atzina savu vainu un atgrieza paņemto. Atgādinām, ka saskaņojot ar JC Nagla vadītāju Ievu, inventāru ir iespējams aizņemties. Inventāra paņemšana bez saskaņošanas tiek uzskatīta par pārkāpumu.

Haosu arī radīja jauniešu izraisītais incidents, par kuru laicīgi netika informēti jauniešu centra darbinieki. Jaunieši visai neveiksmīgi mēģinājuši paši risināt savas domstarpības, rezultātā sašķeļot savstarpējās attiecības. Sasaucot sapulci, tika pieņemts lēmums, ka jauniešu centru brīvi apmeklēt drīkst personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem jeb jaunieši, kā to nosaka Jaunatnes likums. Pārējie interesenti (jaunāki un vecāki) drīkst apmeklēt nodarbības, kas minētas ikmēneša plānā. Ar ikmēneša plānu var iepazīties klātienē, kā arī jauniešu centra mājaslapā www.jcnagla.lv .

Lai arī tie bija ļoti nopietni notikumi, nevar aizmirst jauniešu pozitīvās emocijas, ko maija mēnesis iezīmējis! :) 

<>


Jaunākās galerijas