Pasniegti apbalvojumi konkursā "Labākais darbā ar jaunatni 2020"

29.12.2020

6cc9d2c0_54c4_4dc8_be0f_cbc9016957c5.jpgVakar, 2020. gada 28. decembrī no plkst. 15.00, tiešraidē ikviens varēja vērot apbalvošanas ceremoniju “Labākais darbā ar jaunatni 2020”. Ceremonijā tika suminātas labākās jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, jauniešu centri, darbā ar jaunatni iesaistītās personas, kā arī labākās pašvaldības, kuras  veic darbu ar jaunatni.

Konkursu “Labākais darbā ar jaunatni 2020” organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” un biedrību “Latvijas Jaunatnes padome”. Konkursā ikviens varēja izvirzīt pretendentus nominācijās “Labākais starts”, “Straujākais lēciens”, “Līdzdalības stiprinātājs”, “Veiksmīgākais projekts”, “Drosmīgākais projekts”, “Viedais atbalsts”, “Iedvesmas dzirksts”, “Jauniešiem draudzīga vide” un “Pašvaldība jaunietim”. Konkursa uzdevumi ir popularizēt darbu ar jaunatni un tā nozīmi jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, tādējādi veicinot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī rosināt pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, izvērtēt īstenotās aktivitātes jaunatnes jomā.

Kandavas Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu  centrs “Nagla” konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2020” ieguva balvas 3 nominācijās:

“Labākais starts” tika pasniegta  jaunatnes darbiniecei Laurai Kristīnei Anšancei par Kandavas vārda popularizēšanu ārpus novada robežām, sekmējot jauniešu pilsonisko audzināšanu, tostarp iesaisti brīvprātīgajā darbā un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos.

“Veiksmīgākais projekts” saņēma biedrība “Kandavas novada jauniešiem”, valdes priekšsēdētāja Laura Kristīne Anšance, piedaloties Eiropas Solidaritātes korpusa Solidaritātes projektā “Sāc ar sevi!”, kura mērķis bija veicināt jauniešu līdzdalību un pilsonisko atbildību, attīstot dabai draudzīga dzīvesveida kustību Kandavas novadā, izmantojot bezatkritumu pieeju kā instrumentu.

“Jauniešiem draudzīga vide” ieguva Kandavas Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Nagla”, kurš ar neformālās izglītības metodēm veicina atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu, plānotu praktisku pasākumu kopumu organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.

Svētku laikā cilvēku sirdis ir atvērtas labajam, svētki atnāk un aiziet, tāpēc gribam pateikt lielu “paldies”  MJIC “Nagla” kolektīvam par sirds siltumu un mīlestību, ko viņas dāvā Kandavas novada jauniešiem ik dienu!

                                                                                                   Izglītības pārvaldes vadītāja J. Šnikvalde

 

facebokinstagramtwitter
<>


Jaunākās galerijas