Kandavas novada jauniešu parlamenta sēde 01.02.01.02.2017

Šodien JC Nagla norisinājās Kandavas novada jauniešu parlamenta sēde, kurā piedalījās 22 pārstāvji no visu Kandavas novada skolu skolēnu parlamentiem.

Darba kārtība:

 • Stāstījums/pārskats par pašpārvaldes veikumu skolā: pasākumi, aktivitātes, sadarbība, projekti, aktualitātes, utt…
 •  Aktualitātes Jauniešu centrā “Nagla” un jaunatnes jomā.
 • Jauniešu dalība Kandavas novada svētkos (26.-28.maijs).
 • Stāstījums/pārskats par savas skolas jauniešu vēlmēm brīvā laika aktivitātēm…
 • Ideju vētra – savas skolas pašpārvaldes pasākums Jauniešu centrā “Nagla”.

Sēdes laikā katras skolas parlamentārieši iepazīstināja ar savas skolas pašpārvaldes rīkotajiem pasākumiem, interešu izglītības pulciņu klāstu, skolas tradīcijām un dalību projektos. Jaunieši pierādīja, ka ir lieli malači, jo spēj apvienot mācības ar superīgu pasākumu vadīšanu! Pa kuru laiku jaunieši atpūšas? Laika pietiek visam! :)

Sēdes laikā norisinājās arī ideju vētra par skolu pašpārvalžu organizētiem pasākumiem tieši JC Nagla, un lūk rezultāts:

 • Cēres pamatskola domā rīkot vai nu pārgājienu, vai Zemes dienu ar dažādām aktivitātēm 5.-9.klašu skolēniem pavasarī siltākā laikā.
 • Zemītes pamatskola domā rīkot pasākumu "Es mīlu tevi Latvija!", aicinot piedalīties erudītas komandas no Kandavas novada skolām aprīļa beigās.
 • Vānes pamatskola domā rīkot pieredzes braucienus uz JC Nagla 4.-8. klašu skolēniem pavasarī.
 • Zantes pamatskola domā rīkot tematisko dienu - Zilo dienu ar spēli "Izzini Kandavas novadu" 7.-9.klašu skolēniem.
 • Kadavas K.Mīlenbaha vidusskola domā rīkot 11.klašu sadraudzības pasākumu ar citas pilsētas 11.klašu skolēniem marta beigās vai aprīļa sākumā.
 • Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums domā rīkot dambretes čempionātu starp Kandavas novada skolām martā.
 • Kandavas internātvidusskola domā rīkot vai nu kino vakaru, vai nakts pārgājienu vidusskolēniem martā.

 Idejas ir, tagad galvenais ķerties pie darbiem!

<>


Jaunākās galerijas