Īstenota projekta “NVO-kas tas par zvēru?!” aprīļa aktivitāte

22.04.2022

2.jpgAprīlī īstenota projekta “NVO-kas tas par zvēru?!” aktivitāte Neformālās izglītības vizītes izglītības iestādēs - pilsētā un pagastos. Esošie biedrības biedri, kā arī citi novada aktīvie jaunieši, kuri darbojas skolu pašpārvaldēs vai devušies ārzemju apmaiņas braucienos, devās uz skolām, lai informētu citus jauniešus par līdzdalības iespējām -  skolā, pašvaldībā, Eiropā un pasaulē. Jaunieši tika iepazīstināti ar Kandavas jauniešu biedrību “Kandavas novada Jauniešiem”, kas ir vietēja mēroga biedrība, kura iekļauta jaunatnes organizāciju sarakstā, lai atbalstītu jauniešu iniciatīvu īstenošanu. Jaunieši diskutēja par līdzdalību, līdzdarbošanās ieguvumiem, jaunatnes aktivitātēm un pasākumiem novadā, jauniešu sadarbības iespējām starp izglītības iestādēm.

Kopumā tika aizvadītas sešas neformālās vizītes, informējot piecu izglītības iestāžu jauniešus. Izbraukuma vizītes notika – Cēres pamatskolā, Zantes ģimenes krīzes centrā, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā un Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā. Kopumā tika informēti 124 jaunieši (unikālais dalībnieku vai aktivitātēs iesaistīto jauniešu skaits).

Uz tikšanos jau nākamajā aktivitātē 14. maijā, kas būs Sadarbības partneru organizēts seminārs jeb tikšanās ar divām vietēja mēroga nevalstiskajām organizācijām.

Vairāk informācijas par turpmākajām projekta aktivitātēm meklē sociālajos tīklos.


Informāciju sagatavoja: Biedrības valdes priekšsēdētāja Līva Lauma Truhņēviča


“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Informāciju par projektu lasi šeit!

logo-finans.jpg

facebokinstagramtwitter
<>


Jaunākās galerijas