Biedrība „Kandavas novada Jauniešiem” uzsāk īstenot projektu „Atbalsts. Izaicinājums. Kapacitāte – Jauniešu līdzdalība!”20.02.2019

2018.gadā biedrība noslēdza līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, veicinot iespējas jauniešu līdzdalībai. 2.2. Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai projekta „Atbalsts. Izaicinājums. Kapacitāte – Jauniešu līdzdalība!” īstenošanu.

     Projekta mērķis ir ir veicināt jauniešu līdzdalību, sadarbību, līderismu un iniciatīvu īstenošanu, lai sekmētu jaunatnes organizācijas darbību ilgtermiņā gan pilsētā, gan novada pagastos. Projekta laikā tiks organizētas divas apmācības biedrības un brīvprātīgajiem jauniešiem – par līderības, sadarbības prasmēm un līdzdalības veicināšanu, kā arī par āra sportisko aktivitāšu organizēšanu. Pēc apmācībām tiks īstenotas jauniešu iniciatīvas Kandavā un 5 Kandavas pagastos, lai  veicinātu jauniešu iesaisti sabiedriskajā dzīvē, aktualizētu līdzdalības nozīmīgumu, rosinātu jauniešu interesi iesaistīties jauniešu organizācijā, veicinot organizācijas ilgtermiņa darbību.

Projekta galvenās aktivitātes: trīs dienu neformālās izglītības apmācības “Esi aktīvs – iesaisties!”, vienas dienas jauniešu apmācības “Āra aktivitātes = veselīgs dzīvesveids!”,  vienas dienas jauniešu iniciatīvas katrā Kandavas novada pagastā un „Jauniešu diena Kandavā”

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Kandavas Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru „Nagla”.

Informāciju sagatavoja: Biedrības valdes locekle Linda Tarasova

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta finansējuma ietvaros.

<>


Jaunākās galerijas