Noslēdzies projekts "Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši – labā roka mobilā jaunatnes darbā" 05.06.2019

Kopš 2018. gada vasaras nogales Kandavas novada dome sadarbībā ar Kandavas Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru “Nagla” īsteno projektu "Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši –  labā roka mobilā jaunatnes darbā".  Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

2017. gada vasarā Kandavas MJIC “Nagla” uzsāka iniciatīvu īstenot mobilu jaunatnes darbu Kandavas novada pagastos, nodrošinot jauniešiem dažādus atbalsta pasākumus. Sākotnēji jauniešu centra vadītāja kopā ar brīvprātīgajiem jauniešiem brauca uz katru pagastu un organizēja aktivitāti. Pagastu jaunieši un iedzīvotāji ļoti novērtēja šo iniciatīvu, taču tas prasa lielu laika, darba un cilvēka resursus no jauniešu centra, tādejādi samazinot jaunatnes darba kvalitāti tepat uz vienas Kandavā – “Naglā”. Līdz ar to radās projekta ideja ar mērķi veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un jauniešu iniciatīvu realizāciju, radīt iespēju pašiem jauniešiem rīkot brīvā laika aktivitātes Kandavas novada pilsētā un pagastos. Projektam bija ieplānotas četras dažādas aktivitātes.

Pirmā aktivitāte norisinājās 2018.gada augustā - trīs dienu neformālās izglītības apmācības Kandavas MJIC “Nagla” vēstnešiem. Jaunieši no Kandavas novada pagastiem tika aicināti uz apmācībām, kurās neformālās izglītības treneris ar dažādu praktisku uzdevumu palīdzību jauniešiem mācīja pasākumu organizēšanas pamatus, kā plānot, organizēt, īstenot un izvērtēt pasākumu, kā sagatavot tāmi un kā plānot resursus, kā reklamēt pasākumu un kā uzrunāt dalībniekus, kā sagatavot afišu. Apmācību laikā jaunieši sagatavoja savam pagastam pasākumu un aktivitāšu plānu, ko apņēmās 9 mēnešu laikā īstenot.

Otrā aktivitāte norisinājās no 2018. gada septembra līdz šī gada maijam - Vēstnešu misijas pildīšana. Jaunieši paši plānoja un organizēja pasākumus, saskaņoja tos ar kultūras namiem vai skolām, gatavoja afišas un uzrunāja vietējos jauniešus, gatavoja tāmes un iepirkumu sarakstus ar nepieciešamo, paši vadīja pasākumu un noslēgumā atskaitījās jauniešu centra vadītājai ar dalībnieku sarakstu un bildi, kā pierādījumu, ka pasākums tiešām ir norisinājies. Kopumā Cēres, Zantes, Zemītes, Vānes un Matkules pagastos paši jaunieši (13-16 gadus veci) ir noorganizējuši 40 aktivitātes un pasākumus 9 mēnešu laikā. Jaunieši norāda, ka tas ir forši, ka paši var īstenot savas idejas un iniciatīvas. Arī es, kā jauniešu centra vadītāja, uzskatu, ka jaunieši ir ieguvēji. Jo atnākt uz gatavu pasākumu un būt tikai dalībniekam ir viens, taču pašam plānot, organizēt un īstenot pasākumu ir kaut kas pavisam cits. Jaunieši iegūst neatkārtojamu pieredzi, jaunas prasmes un zināšanas. Un galu galā – paceļ savu darba tirgus vērtību. Vēl jauniešiem veidojas pilsoniskā piederība tieši Kandavas novadam, ko apliecina jauniešu vēlme organizēt radošās darbnīcas pagastu svētkos.

Trešā aktivitāte norisinājās paralēli jauniešu vēstnešu misijas pildīšanai - Vēstnešu supervīzijas, kurās jaunieši tikās ar jauniešu centra vadītāju, stāstīja, kā sokas, prasīja padomu, kopā meklējām risinājumu dažādām problēmām.

Ceturtā aktivitāte notika šī gada maijā - Divu dienu vēstnešu noslēguma pasākums. Šo divu dienu laikā jaunieši neformālā izglītības trenera vadībā izvērtēja projektu kopumā, savas paveiktās aktivitātes, ieskicēja nākotnes vīziju mobilam jaunatnes darbam Kandavas novadā, kā arī sagatavoja prezentāciju Kandavas novada domes deputātiem un jauniešu atbalstītājiem Kandavas novada pagastos. Kopumā projekts vērtējams kā izdevies, jo jauniešiem ir iespēja pašiem organizēt aktivitātes un pasākumus, tādejādi nodrošinot atbalstu jauniešu idejām un iniciatīvām ne tikai pilsētā Kandavā, bet arī novada mērogā vēl 5 pagastos. Līdz ar to jaunatnes darbs Kandavas novadā centrējas ne tikai pilsētā, bet jauniešiem ir iespēja saņemt atbalstu jaunatnes jomā tuvāk savai dzīvesvietai. Kā arī priecājamies, ka esam kļuvuši par labo piemēru jaunatnes darbā citām Latvijas pašvaldībām. Ja arī Tevi interesē, ko šī projekta ietvaros esam paveikuši, tad ieskaties mājas lapā jcnagla.lv sadaļā “Mobils jaunatnes darbs”!

Ieva Ozoliņa, jauniešu centra vadītāja

<>


Jaunākās galerijas