Projekta "Atbalsts. Izaicinājums. Kapacitāte – Jauniešu līdzdalība!" aktualitātes05.06.2019

Kopš šā gada sākuma biedrība „Kandavas novada Jauniešiem” īsteno projektu „Atbalsts. Izaicinājums. Kapacitāte – Jauniešu līdzdalība!" ar mērķi veicināt jauniešu līdzdalību, sadarbību, līderismu un iniciatīvu īstenošanu, lai sekmētu jaunatnes organizācijas darbību ilgtermiņā pilsētā un novada pagastos.  Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Kandavas Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru „Nagla”. Projekta laikā īstenotas trīs galvenās aktivitātes.

 Pirmā aktivitāte – Jauniešu apmācības “Esi aktīvs – iesaisties!” norisinājās martā ar mērķi pulcēt 12 Kandavas novada jauniešus, lai veicinātu līderības, sadarbības prasmes un veicinātu jauniešu līdzdalību arī nevalstiskajā sektorā.

Otrā aktivitāte norisinājās aprīļa nogalē un maijā- Jauniešu iniciatīvu dienas Cērē, Zemītē, Zantē, Vānē, Matkulē un Kandavā ar mērķi īstenot pašu jauniešu iniciatīvas ar jaunatnes organizācijas palīdzību, nodrošinot dažādu aktivitāšu īstenošanu, popularizēt biedrību “Kandavas novada Jauniešiem” visa novada mērogā un aicināt jauniešus izmantot iespējas, ko piedāvā nevalstiskais sektors un dažādas jaunatnes organizācijas.

Trešā aktivitāte – Jauniešu apmācības “Āra aktivitātes = veselīgs dzīvesveids!” norisinājās maija nogalē ar mērķi apmācīt jauniešus āra aktivitāšu un pasākumu organizēšanai, kā arī aktualizēt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.

 Projekta ietvaros ir iekustināta biedrības “Kandavas novada Jauniešiem” darbība, iegūti jauni biedri – jaunieši no Kandavas novada, ievēlēta jauna valde, uzrakstīts projekta pieteikums Eiropas Solidaritātes korpusa projektam. Ir panākta jauniešu līdzdalība nevalstiskajā sektorā, veicināta jauniešu sadarbība un līderisma prasmju attīstīšana, kā arī atbalstītas un īstenotas jauniešu iniciatīvas. Vairāk par projektu var lasīt mājas lapā jcnagla.lv sadaļā “Biedrība Kandavas novada Jauniešiem”.

Nepieciešamais inventārs, materiāli un preces iegādātas no projekta finansējuma. 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Ieva Ozoliņa, jauniešu centra vadītāja

<>


Jaunākās galerijas