Tā sākas jauniešu centrs "Nagla" - 2010. gads...

foto-6-nagla.jpg

Tā sākas jauniešu centrs"Nagla"......

„Naglas” jauniešiem „ašu” ideju netrūkst

Šovasar, jūlijā Kandavā, Zīļu ielā 2, kas kandavniekiem pazīstama kā vecā vidusskolas ēka, atvēra jauniešu centru „Nagla”. Līdz tam jauniešiem Kandavā nebija savu telpu, kur kopā būt, kur satikties, uzspēlēt kādu galda spēli, „pasvīst”uz trenažiera, kur padiskutēt par sev aktuālām problēmām, kur pašiem pierādīt savas spējas un varēšanu kādu ideju pārvērst īstenībā. Telpas jauniešiem sagādāja novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar pašvaldību un novada Sociālo dienestu. Pārraudzību pār jauniešiem uzņēmās sociālā pedagoģe Jana Kašlaja - enerģiska skolotāja, kura sevi apliecinājusi un guvusi autoritāti jauniešu vidū organizējot starptautiska mēroga jauniešu nometnes „Award” programmas ietvaros.

Ierosmei jānāk no pašiem jauniešiem...

Mācību gads ir sācies un jaunam darbības posmam gatavi arī „Naglas” jaunieši, kuri aizvadītās nedēļas viducī, pievakarē pulcējā centrā uz pirmo tikšanos. Tā kā ēkā, kurjaunieši sanāk, šobrīd veic renovāciju un apkures sezona vēl nebija uzsākta, omulīgu atmosfēru telpā radīja gaišās sveču liesmiņas, tējas smarža un sarunas. Pirmoreiz tiekoties, sarunas kā allaž tik raiti uzreiz vis nevedās, bet Janas uzrunāti un iedrošināti, drīz vien jaunieši atraisījās gan sarunām, gan drosmīgām un vērā ņemamām idejām, proti, puiši, visi kā viens ļoti, ļoti gribētu skeitparku. Kā zināms, tam vieta jau izraudzīta sen, iepretim jauniešu esošajai mītnei, bet līdz šim to īstenot kaut kā nav sanācis un asfaltētajā laukumā iespējams tikai „uzsist bumbu”, pabraukāt ar velosipēdu un skrituļdēli. Puiši vēlas labiekārtotu, moderni aprīkotu skeitparku, bet meitenes iecerējušas turpināt labdarību, piemēram, sagatavot koncertu, lai emocionāli iepriecinātu vientuļos un grūtībās nonākušos ļaudis.

Lai būtu iespēja iesaistīties dažādos projektos un piesaistīt finansējumu savu ieceru īstenošanai, šim nolūkam augustā nodibināta biedrība „ Kandavas novada jauniešiem”, kurā šobrīd ir 19 biedri – aktīvi dažāda vecuma jaunieši un trīs goda biedri – Izglītības pārvaldes pārstāvju - Silvijas Tiltiņas, Lienes Šnikvaldes un Zigitas Kārkliņas personās. Biedrības darbu ikdienā koordinēs, jauniešus atbalstīs un padomus nežēlos nedz Jana Kašlaja, nedz Linda Tarasova - viena no aktīvākajām biedrības biedrēm. Bet ierosmei darboties jānāk no pašu jauniešu vidus – tāds ir visu kopīgs un nelokāms mērķis.

„Nākat ar savām „ašajām” idejām”- vairākkārt mudināja J. Kašlaja, uzsverot, ka jauniešu centrs „Nagla” ir atvērts jebkuram novada jaunietim, neatkarīgi no viņa vecuma, tautības, izskata.

Jauniešu diena tehnikumā

Pirmais plašākais kopīgais pasākums visiem novada jauniešiem iecerēts 25. novembrī Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumā ar dažādām tematiskām diskusijām par jauniešu izglītības iespējām ārvalstīs, par savas turpmākās karjeras pareizu izvēli, par interesantām un radošām brīvā laika izmantošanas iespējām un daudz citām jauniešus interesējošām lietām.

Bet tagad ik darba dienu no 14.00 līdz 19.00 jauniešu centrs „Nagla” atvērts ikvienam jaunietim. Patīkami, ka aktīvo jauniešu pulciņš arvien papildinās ar jaunām sejām. J. Kašlaja izskaitļojusi, ka kopš jauniešu centra atvēršanas brīža - 12. jūlija,te pavisam iegriezušies 433 jaunieši ar savām domām un idejām, ar vēlmi būt vajadzīgiem un uzklausītiem šajā pasaulē! Lai viņiem kopīgi izdodas gan radošas un noderīgas diskusijas, gan labie darbi, no sirds uz sirdi dāvātie, gan arī izsapņotais projekts par skeitparka labiekārtošanu!

Telpa, kur jaunieši pulcējas, ir pašu labiekārtota, tostarp arī siena, ar lirisko apceri par Naglu ...

foto-2-nagla.jpg foto-3-nagla.jpg foto-4-nagla.jpg foto-6-nagla.jpg foto-5-nagla.jpg foto-nagla.jpg
facebokinstagramtwitter
<>


Jaunākās galerijas