KNJ

Projekts Europe-Step bey Step” Francijā

l_220148572.jpg

Biedrības „Kandavas novada Jauniešiem” sadarbībā ar jauniešu centra Nagla” īstenots pirmais starptautiskais projekts Europe-Step bey Step”,kurš norisinājās no 2009.gada 4.jūlija līdz 19.jūlijam Francijā pilsētā Vire.

Šajā projektā piedalījās jaunieši no Kandava Kristīne Beniuša, Viktorija Selezena, Dārta Ošeniece, Armands Agapovs ,Andis Dobkevičs un Arnis Ābele. Projekta noteikumos ietilpa jaunieši no 15.gadu vecuma līdz 17.gadiem,jauniešus pavadīja līdz biedrības locekle Linda Tarasova.

Pēc atgriešanās jaunieši bija sajūsmā par pavadīto laiku un iespējām redzēt Franciju, kā arī sapazīties ar citu tautību jauniešiem. Projektā jaunieši daudz dejoja, veidoja šovu un uzstājās

pilsētas svētkos. Kā paši jaunieši apgalvoja, ka tā ir neaizmirstama pieredze un ļoti vēlētos arī turpmāk piedalīties šādos projektos.

Jana Kašlaja: „Vēlos arī turpmāk mūsu biedrības ”Kandavas novada Jauniešiem” veidot sadarbību ar starptautiskām organizācijām, jo tas paver mūsu Kandavas jauniešiem pavisam citu redzējumu un iespējas. Protams vēlos pateikt paldies vecākiem ,ka uzticējāt savus bērnus, jo bez tik aktīviem, jaukiem un sirsnīgiem jauniešiem –tas nebūtu izdevies!”

Lasīt visu ziņu galerija (6)

Projekts " Skeitparka izveide Zīļu ielā 2 A"

p1050114.jpg

Biedrība “Kandavas novada Jauniešiem” ar Kandavas novada domes līdzfinansējumu īstenojusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldes projektu “Skeitparka izveide Kandavā”.

Biedrība “Kandavas novada Jauniešiem” ar Kandavas novada domes līdzfinansējumu īstenojusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldes projektu “Skeitparka izveide Kandavā”.

Skeitparka atklāšanas lentu pārgrieza Kandavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Alfreds Ķieģelis, Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Silvija Tiltiņa un jauniešu centra vadītāja Jana Kašlaja. Alfreds Ķieģelis vēlēja jauniešiem, lai skeitparkā labi ripo un mūsējie apgūtu jaunās sportiskās iespējas, jo Kandava izsenis ir bijusi pazīstama ar panākumiem daudzās sporta disciplīnās.

Izglītības pārvaldes vadītāja S. Tiltiņa sacīja, ka vairākus gadus šī vieta pretī jauniešu centram un Izglītības pārvaldei stāvējusi tukša un pamesta, bet tagad, pateicoties Kandavas jauniešu biedrībai un tās vadītājai Janai Kašlajai, projekts īstenots un jaunieši ieguvuši sen loloto būvi- skeitparku.

Biedrības „Kandavas Partnerība” vadītāja Inta Haferberga pastāstīja, ka minētais projekts tapis diezgan ilgā laika posmā. Jau 2010.gadā jaunieši skaisti prezentējuši projekta ideju par savu skeitparku, kas toreiz tā arī palikusi tikai idejas līmenī. Tikai 2013.gada maijā biedrība ”Kandavas novada jauniešiem” ar Janas aktīvu līdzdalību uzrakstījusi un iesniegusi projektu Lauku atbalsta dienestā un tam piešķirts finansējums.

Jauniešu centra vadītāja Jana Kašlaja sacīja, ka jūtas gandarīta par projekta īstenošanu, jo šis ir viens no pašu jauniešu izlolotiem un īstenotiem projektiem.

Projekta kopējā vērtība ir 24597.74 eiro.Biedrības " Kandavas novada Jauniešiem" kontaktinformācija.

Biedrības " Kandavas novada Jauniešiem" valdes priekšsēdētāja Jana Kašlaja

e-pasts janakaslaja@inbox.lv , mob. 20210717

Biedrības" Kandavas novada Jauniešiem" mērķi.


1ad02fd0290b38a0ea30902a20858a90.jpg


Biedrības mērķi:

 1. Darbs ar jauniešiem, cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām un viņu ģimenēm, riska ģimenēm, pensionāriem, bērniem, mazākumtautības integrēšana sabiedrībā.
 2. Veicināt izglītību un apmācību- semināri, lekcijas, praktiskas nodarbības, Kandavas novadā;
 3. Attīstīt Kandavas novada teritoriju, īstenojot preventīvos pasākumus, lai novērstu vietējo iedzīvotāju, īpaši jauniešu, ekonomisko migrāciju;
 4. Organizēt sporta un atpūtas nometnes, attīstīt interešu izglītību, popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu.
 5. Organizēt labdarības pasākumus, piesaistīt un uzkrāt naudas līdzekļus ar ziedojumu palīdzību;
 6. Integrēt jauniešus no sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju grupu (cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociālās izslēgtības riska grupu) interešu aizstāvības projektos nolūkā novērst diskrimināciju un sekmēt cieņpilnas sociālās vides veidošanos vietējā sabiedrībā;
 7. Sekmēt pilsonisko aktivitāti jauniešos un izpratni par pašvaldības politiku, īpaši sociālo un izglītības politiku, stratēģiju izstrādi un īstenošanu.
 8. Iedzīvināt kristīgās vērtības sabiedrībā;
 9. Vides aizsardzības projektu īstenošana sadarbībā ar vietējo pašvaldību nevalstiskām organizācijām un vietējiem uzņēmumiem.
 10. Atbalstīt vietējo jaunatnes aktivitāšu centru organizēšanas projektu iniciatīvas, piemēram, Debašu vai Atbalsta centru izveides iniciatīvas;
 11. Rosināt jauniešu brīvprātīgo darbu vietējā sabiedrībā.

facebokinstagramtwitter
<>


Jaunākās galerijas