"Jauniešu garantijas" aktivitāte - jaunieša darba pieredze nevalstiskajā sektorā24.02.2017

Jau atkal darba nedēļa ir paskrējusi nemanot, esam paveikuši ļoti daudz - Viesojāmies Nodarbinātības Valsts aģentūrā, iepazināmies ar jauniešu iespējām un noslēdzām līgumu ar un par mūsu jaunieti - oficiālu darbinieku. Tagad mūsu jauniešu centrā ar biedrības "Kandavas novada Jauniešiem" palīdzību uz pus gadu ir par vienu čaklu un darbīgu roku pāri vairāk, jo piedalāmies Nodarbinātības Valsts Aģentūras projektā "Jauniešu garantijas" aktivitātē - jaunieša darba pieredze nevalstiskajā sektorā. Lasi raksta turpinājumā informāciju par projektu...

printēt Lasīt visu ziņu

Projekts "PROTI un DARI!" Kandavas novadā30.08.2016

Projekts "PROTI un DARI!"

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

printēt Lasīt visu ziņu

Projekts "Jauniešu garantijas"

Projekts "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" . No 2015.gada marta līdz septembrim biedrība"Kandavas novada Jauniešiem" sadarbībā ar VNA īstenoja projektu, Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās vai nestrādā, var pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos. "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi veicinās jauniešu iesaisti nodarbinātībā, apmācībā vai izglītības ieguvē. NVA jauniešiem palīdzēs iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem. Tiek paredzēts, ka piemērotus apmācību vai nodarbinātības pakalpojumus jaunietis saņems četru mēnešu laikā kopš būs pieteicies dalībai "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos.

printēt Lasīt visu ziņu

Projekts Europe-Step bey Step” Francijā

Biedrības „Kandavas novada Jauniešiem” sadarbībā ar jauniešu centra Nagla” īstenots pirmais starptautiskais ,kurš norisinājās no 4.jūlija līdz 19.jūlijam Francijā pilsētā Vire.

Šajā projektā piedalījās jaunieši no Kandava Kristīne Beniuša, Viktorija Selezena, Dārta Ošeniece, Armands Agapovs ,Andis Dobkevičs un Arnis Ābele. Projekta noteikumos ietilpa jaunieši no 15.gadu vecuma līdz 17.gadiem,jauniešus pavadīja līdz biedrības locekle Linda Tarasova.

Pēc atgriešanās jaunieši bija sajūsmā par pavadīto laiku un iespējām redzēt Franciju, kā arī sapazīties ar citu tautību jauniešiem. Projektā jaunieši daudz dejoja, veidoja šovu un uzstājās

pilsētas svētkos. Kā paši jaunieši apgalvoja, ka tā ir neaizmirstama pieredze un ļoti vēlētos arī turpmāk piedalīties šādos projektos.

Jana Kašlaja: „Vēlos arī turpmāk mūsu biedrības ”Kandavas novada Jauniešiem” veidot sadarbību ar starptautiskām organizācijām, jo tas paver mūsu Kandavas jauniešiem pavisam citu redzējumu un iespējas. Protams vēlos pateikt paldies vecākiem ,ka uzticējāt savus bērnus, jo bez tik aktīviem, jaukiem un sirsnīgiem jauniešiem –tas nebūtu izdevies!”

printēt Lasīt visu ziņu galerija (6)

Projekts "Saproti savu valsti"

Nodarbību cikls mazākumtautību jauniešiem

“Saproti valsti, kurā Tu dzīvo”

tagad arī jauniešu centrā NAGLA!

www.saprotivalsti.lv

Nodarbību mērķis: neformālā veidā mazākumtautību un latviešu jauniešiem radīt izpratni par Latvijas valsti, tās pārvaldes sistēmu un sabiedrības lomu tajā.

Nodarbību tēmas: Latvija, Vēlēšanas, Saeima, Valdība, Pašvaldība, NVO un pilsoniskā sabiedrība.

Projektu finanisāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu „NVO fonds” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Aktivitātes mērķis jauniešu un pieaugušo, tai skaitā nepilsoņu, inovatīva izglītošana par Latvijas valsti, tās pārvaldes sistēmu un pilsoniskās sabiedrības lomu tajā. Atsevišķi tiek strādāts ar jauniešiem un pieaugušajiem, aktivitātē nr.3 abas mērķgrupas apvienojot. Nozīmīga loma ir sadarbībai ar skolām, kuras ir devušas piekrišanu dot laiku tikties un strādāt ar saviem audzēkņiem.

Aktivitātes laikā tiek īstenots semināru cikls pamatnācijas un nacionālās minoritātes –romu un krievu- iedzīvotājiem par Latviju un pilsoniskās sabiedrības izpratni. Aktivitāte tiks īstenota ar inovatīvu pieeju – praktiska apmācība un iepazīstināšana klātienē ar procesiem, izmantojot neformālās izglītības metodes, ne mācību grāmatas un formālās izglītības metodes

Aktivitātes ietvaros tiek aptvertas tēmas, kuru izpratne ir būtiska visos vecumos, taču īpaši svarīga mazākumtautību jaunajai paaudzei, kura ir dzimusi un augus Latvijā, bet bieži vien dzīvo citā informācijas un mediju telpā. Nepieciešams attīstīt mērķgrupā kritisko un patstāvīgo domāšanu, kuru var īstenot sniedzot izpranti par valsti, sistēmu, kurā dzīvojam.

Aktivitāte satur inovatīvu nodarbību ciklu par tēmām, kas aptver gan zināšanas par lēmējvaru, gan izpildvaru, gan arī pilsoniskās sabiedrības – NVO – lomu mūsu visu ikdienas dzīves kvalitātes veidošanā, līdzdalībā, kā arī sniegs zināšanas par pašvaldības un valsts funkcijām un pienākumiem.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (16) galerija (21)
<>


Jaunākās galerijas