Projekts Europe-Step bey Step” Francijā

Biedrības „Kandavas novada Jauniešiem” sadarbībā ar jauniešu centra Nagla” īstenots pirmais starptautiskais ,kurš norisinājās no 4.jūlija līdz 19.jūlijam Francijā pilsētā Vire.

Šajā projektā piedalījās jaunieši no Kandava Kristīne Beniuša, Viktorija Selezena, Dārta Ošeniece, Armands Agapovs ,Andis Dobkevičs un Arnis Ābele. Projekta noteikumos ietilpa jaunieši no 15.gadu vecuma līdz 17.gadiem,jauniešus pavadīja līdz biedrības locekle Linda Tarasova.

Pēc atgriešanās jaunieši bija sajūsmā par pavadīto laiku un iespējām redzēt Franciju, kā arī sapazīties ar citu tautību jauniešiem. Projektā jaunieši daudz dejoja, veidoja šovu un uzstājās

pilsētas svētkos. Kā paši jaunieši apgalvoja, ka tā ir neaizmirstama pieredze un ļoti vēlētos arī turpmāk piedalīties šādos projektos.

Jana Kašlaja: „Vēlos arī turpmāk mūsu biedrības ”Kandavas novada Jauniešiem” veidot sadarbību ar starptautiskām organizācijām, jo tas paver mūsu Kandavas jauniešiem pavisam citu redzējumu un iespējas. Protams vēlos pateikt paldies vecākiem ,ka uzticējāt savus bērnus, jo bez tik aktīviem, jaukiem un sirsnīgiem jauniešiem –tas nebūtu izdevies!”

printēt Lasīt visu ziņu galerija (6)

Projekts "Saproti savu valsti"

Nodarbību cikls mazākumtautību jauniešiem

“Saproti valsti, kurā Tu dzīvo”

tagad arī jauniešu centrā NAGLA!

www.saprotivalsti.lv

Nodarbību mērķis: neformālā veidā mazākumtautību un latviešu jauniešiem radīt izpratni par Latvijas valsti, tās pārvaldes sistēmu un sabiedrības lomu tajā.

Nodarbību tēmas: Latvija, Vēlēšanas, Saeima, Valdība, Pašvaldība, NVO un pilsoniskā sabiedrība.

Projektu finanisāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu „NVO fonds” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Aktivitātes mērķis jauniešu un pieaugušo, tai skaitā nepilsoņu, inovatīva izglītošana par Latvijas valsti, tās pārvaldes sistēmu un pilsoniskās sabiedrības lomu tajā. Atsevišķi tiek strādāts ar jauniešiem un pieaugušajiem, aktivitātē nr.3 abas mērķgrupas apvienojot. Nozīmīga loma ir sadarbībai ar skolām, kuras ir devušas piekrišanu dot laiku tikties un strādāt ar saviem audzēkņiem.

Aktivitātes laikā tiek īstenots semināru cikls pamatnācijas un nacionālās minoritātes –romu un krievu- iedzīvotājiem par Latviju un pilsoniskās sabiedrības izpratni. Aktivitāte tiks īstenota ar inovatīvu pieeju – praktiska apmācība un iepazīstināšana klātienē ar procesiem, izmantojot neformālās izglītības metodes, ne mācību grāmatas un formālās izglītības metodes

Aktivitātes ietvaros tiek aptvertas tēmas, kuru izpratne ir būtiska visos vecumos, taču īpaši svarīga mazākumtautību jaunajai paaudzei, kura ir dzimusi un augus Latvijā, bet bieži vien dzīvo citā informācijas un mediju telpā. Nepieciešams attīstīt mērķgrupā kritisko un patstāvīgo domāšanu, kuru var īstenot sniedzot izpranti par valsti, sistēmu, kurā dzīvojam.

Aktivitāte satur inovatīvu nodarbību ciklu par tēmām, kas aptver gan zināšanas par lēmējvaru, gan izpildvaru, gan arī pilsoniskās sabiedrības – NVO – lomu mūsu visu ikdienas dzīves kvalitātes veidošanā, līdzdalībā, kā arī sniegs zināšanas par pašvaldības un valsts funkcijām un pienākumiem.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (16) galerija (21)
<>


Jaunākās galerijas