Aktivitātes "Kafija ar politiķi" diskusiju rezultāti - REZOLŪCIJA10.01.2018

Aktivitātes "Kafija ar politiķi" diskusiju rezultāti Pieejami šeit!

printēt

Kandavas novada Jauniešu foruma dalībnieku aptaujas apkopojums - REZULTĀTI10.01.2018

Kandavas novada Jauniešu foruma dalībnieku aptaujas apkopojums Pieejams šeit!

printēt

Novada jaunieši tiekas forumā08.01.2018

Šā gada 4. un 5. janvārī Kandavas jauniešu centrā “Nagla” norisinājās Kandavas novada Jauniešu forums, kurā piedalījās 21 jaunietis.

Jaunieši ar dažādām neformālās izglītības metodēm un aktivitātēm saturīgi pavadīja divas Ziemas brīvlaika dienas, pildot dažādas iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes, lai veidotu vienotu, draudzīgu un spēcīgu komandu, ar ko sastrādāties divu dienu garumā. Jaunieši veica arī dažādus izziņas uzdevumus, lai apzinātu novada un sava pagasta iespējas. Tāpat jaunieši iepazinās ar politiskajiem procesiem tepat Kandavā, Latvijā un  Eiropā. Jaunieši uzzināja to, kā tiek pieņemti lēmumi un kā tie tiek īstenoti dzīvē. Mēs iepazināmies arī ar Kandavas novada domes darbu, pētot kādu informāciju var iegūt mājas lapā. Jauniešiem bija ļoti liels pārsteigums, ka domes sēdes var noklausīties youtube.com tiešsaistē, kā arī var iepazīties ar domes sēžu protokoliem. Jaunieši atzina, ka šo viņi noteikti parādīs saviem draugiem un ģimenes locekļiem. 

printēt Lasīt visu ziņu galerija (6)

Kandavas novadā apstiprināts Kandavas novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.-2021.gadam02.01.2018

2017. gada nogalē Kandavas novada domes sēdē tika apstiprināts Kandavas novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.-2021.gadam. Art to var iepazīties šeit ŠEIT!

Kandavas novada jaunatnes politikas attīstības plāna mērķis ir pilnveidot darbu ar jaunatni Kandavas novadā, lai uzlabotu Kandavas novada jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot jauniešu iniciatīvas un personības pilnveidi, līdzdalību sabiedrībā un lēmumu pieņemšanā.

Kandavas novada jaunatnes politikas attīstības plāna izstrādi koordinēja multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Nagla" vadītājas Ievas Ozoliņas vadībā, iesaistot novada iedzīvotājus diskusijās un kopīgiem spēkiem izvērtējot esošo situāciju un izvirzot rīcības uzdevumus jaunatnes jomā, kā arī sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm iegūti dati un informācija jaunatnes jomā.

printēt

Valsts jaunatnes politikas programma 2018.gadam22.12.2017

2017. gada 19. decembrī ir apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam (turpmāk – Valsts programma). Valsts programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Jaunatnes politikas prioritātes 2018. gadam: 

1) veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālā līmenī; 

2) atbalstīt jaunatnes organizāciju iniciatīvas jauniešu līdzdalības veicināšanai; 

3) vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā; 

4) darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālās pilnveides attīstīšana.

Ar Valsts jaunatnes politikas programmu 2018.gadam var iepazīties ŠEIT!

printēt

Kandavas novada skolēnu parlamenta pirmā sanāksme 2017./2018. mācību gadā01.12.2017

Novembra pēdējā dienā Kandavas novada skolēni tikās kopīgā sanākšanā - Kandavas novada skolēnu parlamenta sēdē. Skolēni pastāstīja savu skolu aktivitātes, īstenotos un plānotos pasākumus, iepazinās ar aktualitātēm jaunatnes jomā Latvijā un Kandavā, kā arī uzzināja par Kandavas novada domes un jauniešu centra "Nagla" kopprojektu - Kandavas novada jauniešu forums 2018, kas norisināsies divas dienas skolēnu ziemas brīvlaikā :) Jaunieši iepazinās arī ar izremontētajām telpām, jaunajām spēlēm un jauniešu centra iespējām. Strādājām mēs čakli un prieks, ka mūsu novada izglītības iestādēs skolēni ne tikai mācās un apmeklē pulciņus, bet paši vēl piedalās un organizē dažādas aktivitātes. Lai pietiek spēka paveikt visus iecerētos darbus! :)

printēt Lasīt visu ziņu galerija (1)

Kandavas novada skolēnu - jauniešu parlaments

30.11.2017 13:00 - 15:00 kur : Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Nagla"

Š.g. 30.novembrī plkst. 13:00 Kandavas jauniešu centra "Nagla" zālē norisināsies Kandavas novada skolēnu - jauniešu parlamenta sapulce.

No katras skolas skolēnu pašpārvaldes aicināti pievienoties 3-4 pārstāvji.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar Jauniešu centra vadītāju - Ievu Ozoliņu 28329487

<>


Jaunākās galerijas