Kandavas novadā apstiprināts Kandavas novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.-2021.gadam02.01.2018

2017. gada nogalē Kandavas novada domes sēdē tika apstiprināts Kandavas novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2018.-2021.gadam. Art to var iepazīties šeit ŠEIT!

Kandavas novada jaunatnes politikas attīstības plāna mērķis ir pilnveidot darbu ar jaunatni Kandavas novadā, lai uzlabotu Kandavas novada jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot jauniešu iniciatīvas un personības pilnveidi, līdzdalību sabiedrībā un lēmumu pieņemšanā.

Kandavas novada jaunatnes politikas attīstības plāna izstrādi koordinēja multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Nagla" vadītājas Ievas Ozoliņas vadībā, iesaistot novada iedzīvotājus diskusijās un kopīgiem spēkiem izvērtējot esošo situāciju un izvirzot rīcības uzdevumus jaunatnes jomā, kā arī sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm iegūti dati un informācija jaunatnes jomā.

printēt

Valsts jaunatnes politikas programma 2018.gadam22.12.2017

2017. gada 19. decembrī ir apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam (turpmāk – Valsts programma). Valsts programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Jaunatnes politikas prioritātes 2018. gadam: 

1) veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālā līmenī; 

2) atbalstīt jaunatnes organizāciju iniciatīvas jauniešu līdzdalības veicināšanai; 

3) vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā; 

4) darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālās pilnveides attīstīšana.

Ar Valsts jaunatnes politikas programmu 2018.gadam var iepazīties ŠEIT!

printēt

Kandavas novada skolēnu parlamenta pirmā sanāksme 2017./2018. mācību gadā01.12.2017

Novembra pēdējā dienā Kandavas novada skolēni tikās kopīgā sanākšanā - Kandavas novada skolēnu parlamenta sēdē. Skolēni pastāstīja savu skolu aktivitātes, īstenotos un plānotos pasākumus, iepazinās ar aktualitātēm jaunatnes jomā Latvijā un Kandavā, kā arī uzzināja par Kandavas novada domes un jauniešu centra "Nagla" kopprojektu - Kandavas novada jauniešu forums 2018, kas norisināsies divas dienas skolēnu ziemas brīvlaikā :) Jaunieši iepazinās arī ar izremontētajām telpām, jaunajām spēlēm un jauniešu centra iespējām. Strādājām mēs čakli un prieks, ka mūsu novada izglītības iestādēs skolēni ne tikai mācās un apmeklē pulciņus, bet paši vēl piedalās un organizē dažādas aktivitātes. Lai pietiek spēka paveikt visus iecerētos darbus! :)

printēt Lasīt visu ziņu galerija (1)

Kandavas novada skolēnu - jauniešu parlaments

30.11.2017 13:00 - 15:00 kur : Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Nagla"

Š.g. 30.novembrī plkst. 13:00 Kandavas jauniešu centra "Nagla" zālē norisināsies Kandavas novada skolēnu - jauniešu parlamenta sapulce.

No katras skolas skolēnu pašpārvaldes aicināti pievienoties 3-4 pārstāvji.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar Jauniešu centra vadītāju - Ievu Ozoliņu 28329487

Atskats par diskusijām "Kandavas novada Jaunatnes stratēģija"20.09.2017

Š.g. 11.-15. septembrī Kandavas novada pagastos norisinājās diskusijas "Kandavas novada Jaunatnes stratēģija". Uz diskusijām tika aicināti bērni un jaunieši, skolotāji un skolu direktori, pagastu vadītāji, kultūras namu vadītāji, bibliotekāri un vietējie uzņēmēji. Diskusijas norisinājās Cēres, Zantes, Zemītes, Vānes, Matkules pagastos, savukārt noslēguma diskusijas norisinājās Kandavā, Jauniešu centra zālē. Kopumā diskusijās piedalījās ap 66 dalībniekiem, kas kopīgi palīdzēja veikt novada jaunatnes stratēģijas SVID analīzi, apzinot patreizējo situāciju jaunatnes jomā, darbā un politikā. Tā pat diskusiju dalībnieki palīdzēja sarakstīt konkrētus rīcības virzienus un uzdevumus, meklējot risinājumus dažādām problēmām un situācijām jaunatnes jomā. Paldies diskusiju dalībniekiem, jo esam ieguvuši vērtīgu rezultātu! Strādāsim un sadarbosimies tālāk, lai pavisam drīz nonāktu pie jaunas mūsu novada Jaunatnes stratēģijas! :)

printēt Lasīt visu ziņu galerija (30)

Diskusijas "Jaunatnes stratēģija Kandavas novadā"

11.09.2017 17:00 - 15.09.2017 - 17:00 kur : Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Nagla"

Ielūdzam Jūs uz diskusijām "Jaunatnes stratēģija Kandavas novadā"!

Diskusijas norisinās visu nedēļu dažādos Kandavas novada pagastos:
11.09. Cēres pamatskolā 17:00
12.09. Zemītes pamatskolā 17:00
13.09. Zantes pamatskolā 17:00
14.09. Vānes pamatskolā 17:00
14.09. Matkules kultūras namā 18:30
15.09. Kandavas jauniešu centrā «Nagla» 17:00

Dalībai diskusijās aicinām uzrunāt gan jauniešus, gan pagasta cilvēkus, kam tuvs jaunatnes darbs tieši Kandavas novadā!

printēt Lasīt visu ziņu
<>


Jaunākās galerijas