Jaunatnes politika

Strukturētais dialogs " Kafija ar politiķiem"

images--2.jpg

http://www.izm.gov.lv/lv/jaunatne/lidzdalibas-meha... Kas tas ir- noskaties un iesaisties! Jau ceturto gadu plānojam " Kafiju ar politiķiem" Kandavā, šogad tā notiks novembra sākumā, Seko līdz informācijai!

Kas ir jaunietis?

cilveks-jautajumi.jpg

Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunieši Latvijā ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums visas valsts politikas jomās, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītās institūcijas un organizācijas sekmē jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, veic darbu ar jaunatni un nodrošina jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, paredzot atbilstošas aktivitātes jaunieša personības attīstībai. Jaunatnes politikas pamatā ir darbs ar jaunatni – uz jauniešiem vērsts plānotu, praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Jaunatnes politikas īstenošanu ietekmē daudzi aspekti, jo jauniešu dzīve ir saistīta ar lielāko daļu no valsts politikas jomām, tāpēc tā ir starpnozaru politika, vienlaikus īstenojot specifiskus jaunatnes politikas uzdevumus: atbalsts jaunatnes iniciatīvām, neformālā izglītība, iespējas lietderīgi izmantot brīvo laiku, informācijas pieejamība.

Pašvaldības, īstenojot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldību jaunatnes lietu speciālists veic darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām pusēm, izstrādā priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei, īsteno un koordinē informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā un citus pasākumus, kas sekmē jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

facebokinstagramtwitter
<>


Jaunākās galerijas